Hjem
  • Mekling ved arbeidskonflikt
  • Bedring av arbeidsmiljø
  • Faktaundersøkelse ved påstand om mobbing
  • Lederstøtte / coaching
  • Undervisning
  • Krisehåndtering ved ulykker
  • Utredning og terapi
  • Samhandling i personalgrupper

 

 

Velkommen

 

Solid Psykologkompetanse tilbyr bistand av erfarne psykologspesialister i arbeidslivet. Som medlemmer i Norsk psykologforening er vi underlagt nedfelte etiske prinsipper for nordiske psykologer. Vi tilstreber høy grad av integritet og faglighet.

Solid Psykologkompetanse holder til i Stavanger kommune. Du er velkommen til å kontakte oss for timebestilling eller for en uformell prat omkring dine behov og utfordringer.

Solid Psykologkompetanse AS I Schiøtz gate 5, 4008 Stavanger I Telefon: +47 46 68 25 23 v/ Morten Wiig Bjorland post@solidpsyk.no

Copyright © All Rights Reserved