Om oss

Morten Wiig Bjorland, født i 1974, er utdannnet psykolog fra NTNU i 2002. Han ble spesialist i klinisk arbeidspsykologi i 2015, og har fullført 2-årig videreutdanning i kognitiv terapi for leger og psykologer i regi av Nasjonalt Institutt for Kognitiv Terapi. Variert klinisk praksis i poliklinikker for barn og voksne.

Morten er også tilnyttet Kontoret for Psykiatri og Stressmestring i Forsvarets Sanitet, hvor han utfører forebyggende, diagnostisk, behandlende og rådgivende psykologisk virksomhet, herunder lederstøtte og stressmestring ovenfor Forsvarets personell nasjonalt og i internasjonale operasjoner.

 

Morten er også kjent for sitt arbeid i Åna Fengsel hvor han leder et gruppeterapeutisk tilbud for sedelighetsdømte.

 

Morten sin kompetanse er anvendelig i vanskelig personal- og arbeidsmiljøsaker. Han har også en særskilt kompetanse i krisehåndtering, og har bistått flere bedrifter i etterkant av alvorlige arbeidsulykker.

 

morten@solidpsyk.no

 

Olaug A. Trøan, født i 1963, er utdannet psykolog fra universitet i Bergen i 1991. Hun ble spesialist i klinisk psykologi i 2001 og har fullført den 4 årige utdannelsen ved institutt for Psykoterapi. I tillegg har hun 2 årig veiledningsutdanning.

 

Olaug har en variert yrkesbakgrunn. Erfaringsområdene er fra rusomsorgen, psykisk helsevern, både ved sengepost og poliklinikk, samt fra Stavanger fengsel.

 

De siste 12 år har hun hatt lederstillinger. Hun har drevet med veiledning overfor personale, både internt og i forhold til andre institusjoner. Olaug har også undervisningserfaring. Hun har vært gruppeleder under 2 årig lederutviklingsutdannelse ved Universitetssjukehuset i Stavanger.

 

Kompetansen og erfaringene omfatter vurdering av psykisk helse, rusmisbruk, krisehåndtering. I tillegg har hun kompetanse fra endringsarbeid på arbeidsplass, konflikthåndtering og kollegastøtte.

 

olaug@solidpsyk.no

Solid Psykologkompetanse AS I Schiøtz gate 5, 4008 Stavanger I Telefon: +47 46 68 25 23 v/ Morten Wiig Bjorland post@solidpsyk.no

Copyright © All Rights Reserved